Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
  Supreme Artist Design

เรือใบฝีพระหัตถ์
พระสมเด็จจิตรลดา
อักษรประดิษฐ์
ส.ค.ส. พระราชทาน
แผนที่ฝีพระหัตถ์
ตำราฝนหลวง
ตราสัญลักษณ์
  พระสมเด็จจิตรลดา

พระสมเด็จจิตรลดา หรือที่เรียกกันในนาม พระกำลังแผ่นดิน หรือ หลวงพ่อจิตรลดา เป็นพระพิมพ์ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบ และทรงสร้างเพื่อประดิษฐานไว้ที่ฐานบัวหงายของพระพุทธนวราชบพิตร


โดยในช่วงเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายไพฑูรย์
เมืองสมบูรณ์ แกะแบบแม่พิมพ์พระพุทธรูปบนหินลับมีดโกน และถอดแบบองค์พระพุทธรูปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้ มีพระบรมราชวินิจฉัยปรับปรุงแก้ไขจนได้แม่พิมพ์ตามที่มีพระราชประสงค์ จากนั้นทรงนำแม่พิมพ์ต้นแบบไปทรงหล่อ ได้ต้นแบบพระพุทธรูปขึ้นมาจำนวนหนึ่ง ทรงนำไปหล่อแม่พิมพ์ยาง ทรงเทหยอดพิมพ์ ทรงบรรจุเนื้อพระพิมพ์ที่ประกอบ ด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แล้วทรงถอดออกจากพิมพ์เป็นองค์พระ ทรงฝนและเจียรแต่งขอบด้วยพระหัตถ์ทุกองค์พระสมเด็จจิตรลดา


ต้นแบบพระพุทธนวราชบพิตร ซึ่งเตรียมตำแหน่ง
สำหรับประดิษฐานพระสมเด็จจิตรลดาไว้ที่ฐานบัวหงายพระพุทธนวราชบพิตร


arrow up กลับสู่ด้านบน


 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ