Supreme Artist : His Majesty King Bhumibol Adulyadej อัครศิลปิน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Biography
Timeline
supremeartist
E-Book
Patrons
About Project
อัครศิลปิน
ทัศนศิลป์ สาขาจิตรกรรม
ทัศนศิลป์ สาขาภาพถ่าย
ดุริยางคศิลป์
วรรณศิลป์
นฤมิตศิลป์
ธ ทรงสร้างสรรค์
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
Supreme Artist Design
  Supreme Artist Design

เรือใบฝีพระหัตถ์
พระสมเด็จจิตรลดา
อักษรประดิษฐ์
ส.ค.ส. พระราชทาน
แผนที่ฝีพระหัตถ์
ตำราฝนหลวง
ตราสัญลักษณ์
  แผนที่ฝีพระหัตถ์
ภาพแผนที่ฝีพระหัตถ์ทั้งหมด ๔ ภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นภาพประกอบในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เป็นครั้งแรกในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๓๙


แผนที่ฝีพระหัตถ์ แสดงสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเมืองโบราณบางแห่งที่กล่าวถึงในพระราชนิพนธ์ รวมทั้งยังแสดงข้อมูลทางอุตินิยมวิทยาเกี่ยวกับทิศทางลม กับกำหนดวันเดินทะเล ตลอดจนจุดอับปางของเรืออับโชค ที่ทรงคาดคะเน โดยอาศัยข้อมูลทางโหราศาสตร์ ทรงนำเรื่องชาดกมาเทียบเคียงกับเรื่องสมัยใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นฉบับที่ ๑ พยากรณ์สำหรับออกเดินทางจากเมืองจัมปาในวันที่ ๒๐ เมษายน ไปสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ฉบับที่ ๒ พยากรณ์สำหรับวันที่ ๒๔ เมษายน ว่าจะบรรลุที่หมายอันเลิศอย่างไม่คาดฝัน แม้จะล่าช้าไปบ้าง
และต้องฝ่าอันตรายนานัปการ

ฉบับที่ ๓ พยากรณ์สำหรับวันที่ ๒ พฤษภาคม ซึ่งเกิดพายุ Tropical Cyclone

ฉบับที่ ๔ พยากรณ์สำหรับวันที่ ๙ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันอุโบสถ และเป็นวันที่พระมหาชนกว่ายน้ำเป็นวันที่ ๗
arrow up กลับสู่ด้านบน


 
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
Rama IX Art Museum
อัครศิลปิน : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ