เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน : Candlelight Blues”
   

แสงเทียน Candlelight Blues : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๙

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล

ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้งดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์จะแก้ไขคำร้องเพิ่มเติม จึงยังไม่ได้พระราชทานเพลงนี้ออกบรรเลงในเวลานั้น ต่อมา ได้พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียน ให้นายเอื้อ สุนทรสนาน วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐