ลำดับที่ ๒ เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามเย็น : Love At Sundown”
   

ยามเย็น Love at Sundown : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๙

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ ครั้งดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่พระราชทานให้นายเอื้อ สุนทรสนาน วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงในงานของ สมาคมปราบวัณโรค ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เพื่อการกุศล