ลำดับที่ ๓ เพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน : Falling Rain”
   

สายฝน Falling Rain : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๙

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช