ลำดับที่ ๕ เพลงพระราชนิพนธ์ “ชะตาชีวิต : H.M. Blues”
   

ชะตาชีวิต H.M.Blues : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๐

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ในวันเสาร์ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์ และทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเป็นงานเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา ณ พระตำหนักวิลล่าวัฒนา เมืองโลซานน์ ทรงบรรเลงดนตรีตลอดทั้งคืน มีการทายความหมายของชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่นี้ ซึ่ง H.M.Blues หมายความว่า Hungry Men’s Blues ตามในเนื้อเพลงแปลความว่า ผู้ร่วมงานต่างอิ่มหนำสำราญ แต่คนเล่นดนตรี ต่างพากันหิวโหย สำหรับคำร้องภาษาไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์ แต่ด้วยต้นฉบับคำร้องภาษาอังกฤษยังอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คำร้องภาษาไทยจึงมีความหมายไปอีกแบบ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้ทรงปรับปรุงแก้ไขเนื้อร้องนี้ด้วย