ลำดับที่ ๖ เพลงพระราชนิพนธ์ “ดวงใจกับความรัก : Never Mind The Hungry Men’s Blues”
   

ดวงใจกับความรัก Never Mind the Hungry Men’s Blues : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๐

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ต่อจากเพลง H.M.Blues ในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาเดียวกันนั้น หลังจากที่เสวยพระกระยาหารพร้อมนักดนตรีแล้ว พระราชทานทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่นี้ แก่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ แล้วนำออกบรรเลงในงานนั้นทันที และพระราชทานชื่อเพลงนี้ว่า “Never Mind the Hungry Men’s Blues”