ลำดับที่ ๗ เพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชวัลลภ”


มาร์ชราชวัลลภ : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๑

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุต

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ชื่อเพลง “ราชวัลลภ” ได้พระราชทานเป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ใช้ในพิธีสวนสนาม ต่อมาผู้บัญชาการทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ได้มอบหมายให้ พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุต แต่งคำร้องภาษาไทย ที่มีห้องเพลงยาวกว่าเดิม จึงขอพระราชทานทำนองเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไข ทำนองในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยากร) เป็นผู้แก้ไข และได้พระราชทาน นามเพลงที่แก้ไขใหม่ว่า “มาร์ชราชวัลลภ” เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕