ลำดับที่ ๘ เพลงพระราชนิพนธ์ “อาทิตย์อับแสง : Blue Day”


อาทิตย์อับแสง Blue Day : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ขณะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมบนภูเขา เมืองดาโวส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และภาษาไทย