ลำดับที่ ๙ เพลงพระราชนิพนธ์ “เทวาพาคู่ฝัน : Dream Of Love Dream Of You”


เทวาพาคู่ฝัน Dream of Love Dream of You : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเพลงอาทิตย์อับแสง เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะเสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับแรมบนภูเขา เมืองดาโวส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษและภาษาไทย