ลำดับที่ ๑๐ เพลงพระราชนิพนธ์“คำหวาน : Sweet Words”
   

คำหวาน Sweet Words : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒ ขณะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมบนภูเขา เมืองดาโวส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก่อน แล้วทรงนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยในเวลาต่อมา