ลำดับที่ ๑๒ เพลงพระราชนิพนธ์ “แก้วตาขวัญใจ : Love Light in My Heart”
   

แก้วตาขวัญใจ Love Light in My Heart : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมืองดาโวส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม ก่อให้เกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงต่างๆ มากมายในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ นี้