ลำดับที่ ๑๕ เพลงพระราชนิพนธ์ “ยามค่ : Twilight”
   

ยามค่ำ Twilight : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๕

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย และพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๕