ลำดับที่ ๑๖ เพลงพระราชนิพนธ์ “ยิ้มสู้ : Smiles”
   

ยิ้มสู้ Smiles : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๕

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนสอนคนตาบอด โดยมีพระราชประสงค์ที่จะปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาไทยในปีเดียวกัน และพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ สำหรับคำร้องภาษาอังกฤษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์ในปีต่อมา