ลำดับที่ ๑๗ เพลงพระราชนิพนธ์ “ธงไชยเฉลิมพล”
   

ธงไชยเฉลิมพล : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๕

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อพระราชทานแก่กองทัพไทย สำหรับใช้ในพิธีสวนสนามสาบานตนต่อธงไชยเฉลิมพล