ลำดับที่ ๑๘ เพลงพระราชนิพนธ์ “เมื่อโสมส่อง : I Never Dream”
   

เมื่อโสมส่อง I Never Dream : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และพระราชทานออกบรรเลงในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ต่อมาภายหลัง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์คำร้องภาษาไทย