ลำดับที่ ๒๐ เพลงพระราชนิพนธ์ “ศุกร์สัญลักษณ์ : Friday Night Rag”
   

ศุกร์สัญลักษณ์ Friday Night Rag : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ทรงพระราชทานเพลงนี้เพื่อเป็นเพลงประจำวงดนตรี “ลายคราม” วงดนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ และข้าทูลละอองธุลีพระบาท มาร่วมเล่นดนตรีทุกเย็นวันศุกร์ บรรเลงเพลงหลายประเภท ทั้งเพลงคลาสสิก เพลงสากลเก่าๆ และเพลงแจ๊ส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นักดนตรีในวงดนตรีลายคราม ประพันธ์คำร้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพระราชทานเพลงนี้ออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗