ลำดับที่ ๒๑ เพลงพระราชนิพนธ์ “Oh I Say”
   

Oh I Say : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ เพียงอย่างเดียว และพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ พระราชวังสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘