ลำดับที่ ๒๒ เพลงพระราชนิพนธ์ “Can't You Ever See”
   

Can’t You Ever See : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และพระราชทานออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนลุมพินี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘