ลำดับที่ ๒๖ เพลงพระราชนิพนธ์ “ไกลกังวล : When”
   

ไกลกังวล When : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๐

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : นายวิชัย โกกิละกนิฐ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : นายราอูล มังกลาปุส


เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค


ทรงพระราชนิพนธ์ขณะประทับที่วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อทรงพระราชทานให้เป็นเพลงประจำวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ บรรเลงเป็นเพลงสุดท้ายก่อนเลิก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวิชัย โกกิละกนิฐ ประพันธ์คำร้องภาษาไทย และพระราชทานเพลงนี้ออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร ต่อมา นายราอูล มังกลาปุส (Mr. Raul Manglapus) อดีตสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ แต่งคำร้องภาษาอังกฤษ “When” ถวายเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้องภาษาไทย “เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย” เพื่อเป็นเพลงปลุกใจให้ประชาชนชาวไทยรักชาติและมีความสามัคคี