ลำดับที่ ๒๗ เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเดือน : Magic Beams”
   

แสงเดือน Magic Beams : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๑

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมทั้งพระราชทานเพลงนี้ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ ในงานของสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑ และนำออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๑