ลำดับที่ ๒๙ เพลงพระราชนิพนธ์ “มาร์ชราชนาวิกโยธิน"
   

มาร์ชราชนาวิกโยธิน : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พลเรือโทจตุรงค์ พันธุ์คงชื่น และ พลเรือโทสุมิตร ชื่นมนุษย์

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่กรมนาวิกโยธิน ตามคำกราบบังคมทูล ขอพระราชทานของ พลเรือตรีสนอง นิสาลักษณ์ ผู้บังคับบัญชาการกรมนาวิกโยธิน โดยได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ วงดนตรีกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานำออกบรรเลงครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ในงานแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างราชนาวีไทยกับนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ