ลำดับที่ ๓๐ เพลงพระราชนิพนธ์ “ภิรมย์รัก : A Love Story”
   

ภิรมย์รัก A Love Story : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พลเรือตรีปรีชา ดิษยนันทน์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เป็นเพลงหนึ่งในชุด Kinari Suite ที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี ๒๕๐๒ ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุด
“มโนห์รา” ทรงเรียบเรียงเสียงประสานและทรงควบคุมการฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองทั้งหมด และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำออกบรรเลงประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุด “มโนห์รา” เพื่อหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษ และพลเรือตรีปรีชา ดิษยนันทน์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทย