ลำดับที่ ๓๓ เพลงพระราชนิพนธ์ “Kinari Waltz (Kinari Suite)”
   
Kinari Waltz : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๑ – ๓๓ นี้เป็นเพลงหนึ่งในชุด Kinari Suite ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุด “มโนห์รา” พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร