ลำดับที่ ๓๒ เพลงพระราชนิพนธ์ “The Hunter (Kinari Suite)”
   
The Hunter : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๑ – ๓๓ นี้เป็นเพลงหนึ่งในชุด Kinari Suite ประกอบการแสดงบัลเล่ต์ชุด “มโนห์รา” พ.ศ. ๒๕๐๒ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร