ลำดับที่ ๓๔ เพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา : Alexandra”
   

แผ่นดินของเรา Alexandra : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๒

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช

ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์ สหราชอาณาจักร เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ นำออกบรรเลงครั้งแรก ณ ศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์คำร้องภาษาไทย โดยทรงมีพระราชดำริว่า เพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra นี้ไพเราะ น่าจะใส่เนื้อร้องภาษาไทยได้