ลำดับที่ ๓๗ เพลงพระราชนิพนธ์ “ในดวงใจนิรันดร์ : Still on My Mind”
   

ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง เดิมทรงตั้งชื่อเพลงว่า “I Can’t Get You Out of My Mind” ต่อมาทรงเปลี่ยนเป็น “Still on My Mind” ต่อมา
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย