ลำดับที่ ๓๘ เพลงพระราชนิพนธ์ “เตือนใจ : Old Fashioned Melody”
   

เตือนใจ Old Fashioned Melody : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงที่สองที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์
สนิทวงศ์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทย