ลำดับที่ ๓๙ เพลงพระราชนิพนธ์ “ไร้จันทร์ : No Moon”
 

ไร้จันทร์ No Moon : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : นายอาจินต์ ปัญจพรรค์

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


ไร้เดือน

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงที่สามที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอาจินต์ ปัญจพรรค์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายในเพลง “ไร้จันทร์” และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวายในเพลง “ไร้เดือน”