ลำดับที่ ๔๑ เพลงพระราชนิพนธ์ “แว่ว : Echo”
   

แว่ว Echo : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๘

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงที่ห้าที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย วงดนตรีสุนทราภรณ์นำเพลงนี้ออกบรรเลงเป็นครั้งแรกในงานสังคีตมงคล ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙