ลำดับที่ ๔๒ เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
   

เกษตรศาสตร์ : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๙

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

ทรงพระราชนิพนธ์ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทยถวาย เพื่อพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกบรรเลงครั้งแรก ในวันทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙