ลำดับที่ ๔๓ เพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”
   

ความฝันอันสูงสุด : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๔

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับแรกที่ได้ทรงจากคำร้อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้เขียนบทกลอน ตามที่ได้รับพระราชเสาวนีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อพิมพ์พระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และผู้ทำงานเพื่อประเทศ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่ทำนองเพลงในกลอน “ความฝันอันสูงสุด” นี้ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือตรี หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช เรียบเรียง