ลำดับที่ ๔๕ เพลงพระราชนิพนธ์ “เรา-เหล่าราบ ๒๑”
   

เรา-เหล่าราบ ๒๑ : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙

ผู้ประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทย : พันตำรวจเอกวัลลภ จันทร์แสงศรี

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่สามที่ได้ทรงจากคำร้อง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้พันตำรวจเอกวัลลภ จันทร์แสงศรี แต่งเนื้อเพลงให้แก่กรมทหารราบ ๒๑ แล้วนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงพระราชทาน