ลำดับที่ ๔๖ เพลงพระราชนิพนธ์ “Blues for Uthit”
   

Blues for Uthit : พระราชนิพนธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๒

ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นายอุทิศ ทินกร ณ อยุธยา หนึ่งในนักดนตรีวง “อ.ส.วันศุกร์” ซึ่งถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และได้พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุ อ.ส. เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒