แสงเทียน
 

จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า
โอ้ชีวิตหนอล้วนรอความตายทุกคน
ต่างคนเกิดแล้วตายไป
นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเสี่ยงบุญกรรม
เชิญปวงเทวดาข้าไหว้วอน
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงแววชีวาเปรียบแสงเทียน

เปรียบเทียนสิ้นแสงยามแรงลมเป่า
จุดเทียนถวายหมายบนบูชาร้องเรียน
โรครุมเร่าร้อนแรงโรย
ทำบุญทำทานกันไว้เถิดเกิดเป็นคน
เคยทำบุญทำคุณปางก่อนใด
ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา
แสงเทียนบูชาดับลับไป

สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน
หลีกไปไม่พ้นทุกข์ทนอาทรร้อนใจ
ชดใช้เวรกรรมจากจร
ทุกคนเคยทำกรรมไว้ก่อน
ขอพรคุ้มไปชีวิตหน้า
หนีปวงโรคาที่เบียดเบียน


ชีพดับอับเฉาเหมือนเงาไร้ดวงเทียน
โรคภัยเบียดเบียนแสงเทียนทานลมพัดโบย
หวนโหยอาวรณ์อ่อนใจ
ไว้เตรียมผจญชีวิตใหม่
ขอบุญคุ้มไปชีวิตหน้า
แสงเทียนบูชาจะดับพลัน