ดวงใจกับความรัก
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ค่ำคืนนภาดาราพราว
ดาษเรียงเคียงแสงดวงจันทรา
ที่จริงนั้นเดือนและดวงดาว
ด้วยแรงจากแสงดวงตะวัน
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน
เปล่งแววไปเปลี่ยนใจชม
แน่นอนแท้จริงคือดวงใจ
เปรียบดังกับแสงตะวันตระการ

ตะวันฉายมาดาราราย
รื่นรมย์ชมแสงดวงจันทรา
มาตรแม้นสูญดวงตะวันไป
ผู้คนสัตว์ไม้จะตายตาม
เปรียบดวงดาวและดวงเดือน
เปล่งแววไปต่างใจคน
ตะวันนั้นเหมือนดังดวงใจ
ขาดความรักเหมือนชีวาวาย

ประกายแสงดาวพราวตา
เพลินชมแสงพรายนภาเห็นดวงดาราล้อมจันทร
ต่างเรืองแสงวาวพราวพรรณ
จึงมีแสงเดือนงามครันแสงดาวประชันน่าชม
ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์
ด้วยจินตนาอารมณ์นานาประการ
ส่องแววรักไปยืนนาน
ยังคงแสงงามสะคราญแสงทองยืนนานเรื่อยมา

ส่องแสงพริ้มพรายนัยน์ตา
ชมดาวล้อมเดือนงามตาพริ้มพรายนภาแสงงาม
ประดาแสงในฟ้าทราม
ตะวันสูญไปเป็นยามล้วนมีแต่ความมืดมน
ก็เหมือนแม้นแววมโนรมย์
เปลี่ยนแปลงไปตามใจตนเวียนวนจนตาย
หากสิ้นแสงไปรักคลาย
จะเป็นหรือตายทั้งใจและกายไม่วายโศกโทรม