เทวาพาคู่ฝัน
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

ช่างงามทัศน์ทิวเขตคามงดงามน่าดู
แต่ฉันดวงใจผูกพันใฝ่ฝันทุกคืน
โลกนั้นดังเมืองสวรรค์เทวัญสร้างไว้
อันธรรมชาติไซร้

อยู่เดียวเปลี่ยวใจหทัยใฝ่ฝัน
แม้เคยทำคุณบุญส่ง
โปรดจงประทานความเอ็นดู

จวบวันทิวาเฉิดฉันตะวันสดใส
เฝ้าวอนพระทรงเสกพรไหว้วอนทุกวัน
จวบวันราตรีเฉิดฉันดวงจันทร์แจ่มฟ้า
สมพรจากฟ้า

ทั้งมวลล้วนมีเป็นคู่ชิดชูเชยชมรมย์รื่น
เฝ้าปองเคียงครองคู่ชื่นให้รื่นเริงใจ
พิศดูเป็นคู่ทุกสิ่งล้วนมีรักจริงยิ่งใหญ่
ใช้แรงความรักความใคร่ย้อมชีวิตให้ยืนยง

เดชกามเทพพันผูกใจให้หลง
ฟ้าคงปรานีดีอยู่
ให้มียอดชู้เป็นคู่ชูใจ

ฟ้าดลบันดาลรักให้สมดังดวงใจมุ่งมั่น
โศกทรวงดวงใจอัดอั้นตื้นตันอุรา
พบความรักดังใจมั่นเหมือนเดือนตะวันกลางหล้า
พระทรงประทานปวงข้าชีวิตในหล้ายืนยง