มหาจุฬาลงกรณ์
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา
นายสุภร ผลชีวิน

น้ำใจน้องพี่สีชมพู
พระคุณของแหล่งเรียนมา
ขอทูนขอเทิดพระนามไท
ขอองค์พระเอื้ออาทร
นิสิตพร้อมหน้า
ความดีทุกอย่างต่างปอง
ขอตราพระเกี้ยวยั้งยืนยง
ถาวรยศอยู่คู่ไทย

ทุกคนไม่รู้ลืมบูชา
จุฬาลงกรณ์
พระคุณแนบไว้นิรันดร
หลั่งพรคุ้มครอง
สัญญาประคอง
ผยองพระเกียรติเกริกไกร
นิสิตประสงค์เป็นธงชัย
เชิดชัยชโย