พรปีใหม่
 

สวัสดีวันปีใหม่พา
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีด์ชื่นชม
ข้าวิงวอนข้าพรจากฟ้า
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีด์

ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ 
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ