ศุกร์สัญลักษณ์
 

ซีวิงลายคราม
วิงลายคราม
หนึ่งสองสามสี่
หนึ่งสองสามสี่
ซีวิงลายคราม

ดีดก็วันนี้ สีก็วันนี้ ตีก็วันนี้ ลายคราม
เป่าก็วันนี้ เมาก็วันนี้ เมาแต่ดนตรี ลายคราม
สุขก็วันนี้ สนุกก็วันนี้ ศุกร์สิ้นทุกข์ ลายคราม

ต้องไม่แสดงรุ่มร่าม
ต้องไม่แสดงรุ่มร่าม
อ้าวไม่สี
อ้าวไม่เป่า
ชู่ ชู่ ชู่ ชู่