ค่ำแล้ว
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา

วันคล้อยมา
นอนเสียนอน
ฟังเสียงเพลง
จันทร์ฉายมา
โชคนำหนุนบุญส่งมา
ประนมกรขอพรชัย
ดลบันดาล
อยู่ด้วยกัน
สุดรักเอย

ค่ำแล้วแก้วตาสุริยาเรืองรอน
จงอย่าอาวรณ์นอนเถิดนะดวงตา
แว่วดังวังเวงเสียงครวญเครงนภา
พร่างพรายดาราดูงามฟ้าเพลินใจ
งามนักหนาพักตร์อำไพ
รัตนตรัยปวงเทวัญ
แต่ความชื่นบานแสนสำราญนิรันดร์
เป็นมิ่งเป็นขวัญอย่าห่างร้างแรมไกล
ตื่นได้เชยชมดวงใจ