ไกลกังวล
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: นายวิชัย โกกิละกนิฐ

อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ
ไม่มีหาดไหนงามเทียมเท่า
ค่ำคืนไม่เหงาเราเริงสุข
ได้ยินแต่เสียงดนตรียัง

รุ่งอรุณแล้วฟ้าเรืองเรื่อ
สนุกจริงหนอคลอเสียงคลื่น
โน่นเดือนยังค้างฟ้าลอยเด่น
แข่งกันคอยรับทิวาวาร

หาดทรายแลน้ำนำไกลเศร้า
คลื่นครวญคลอเคล้าวอนรักฝั่ง
ไม่มีความทุกข์ใดมาบัง
สนุกกันทั้งยามค่ำคืน

แต่ใจยังเหลือความเริงรื่น
โต้ลมฉ่ำชื้นยามพลิ้วผ่าน
แต่เราไม่เว้นความสำราญ
สนุกสนานกันเถิดเอย