เกิดเป็นไทย ตายเพื่อไทย
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

เกิดเป็นไทยแล้วใจต้องสู้
ศัตรูหน้าไหนไม่เกรงกริ่ง

เผ่าไทยเดิมล้วนคนใจเด็ด
ต่างรักษาไว้แดนกำเนิด

ปกครองรักษาทำหน้าที่
สิ้นเมืองไทยแล้วใครอยู่ได้

เผ่าไทยเราพร้อมอาสาสมัคร
เสี่ยงภัยทั้งผองปองความดี

ถิ่นไทยเรารู้เรารักยิ่ง
หากมาช่วงชิงตายเสียเถิด

แกร่งดังเหล็กเพชรชูชาติเชิด
เกิดเป็นไทยแล้วจำใส่ใจ

ห่วงเมืองไทยนี้ให้ยิ่งใหญ่
ชาติไทยคงไร้ความเสรี

เด็ดเดี่ยวยิ่งนักยอมชีพพลี
ปกป้องปฐพีตายเพื่อไทย