แสงเดือน
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

นวล
แสงจันทรา

งาม
ย้อมดวงใจ
ชมแล้วชมเล่า
เพลินพิศเพลินอยู่

เดือน
แสงจันทร์เพ็ญ
โฉมงามเทียบ

แสงนวลผ่องงามตา
ส่องเรืองฟากฟ้าไกล

แสงงามผ่องอำไพ
ให้คงคลั่งไคล้เดือน
เฝ้าชะแง้แลดู
ไม่รู้ลืมเลือน

แสงเดือนผ่องวันเพ็ญ
เด่นงามใดจะเหมือน
เปรียบเดือนแสงงาม