แสงเดือน
 

นวล
แสงจันทรา
งาม
ย้อมดวงใจ
ชมแล้วชมเล่า
เพลินพิศเพลินอยู่
เดือน
แสงจันทร์เพ็ญ
โฉมงามเทียบ

แสงนวลผ่องงามตา
ส่องเรืองฟากฟ้าไกล
แสงงามผ่องอำไพ
ให้คงคลั่งไคล้เดือน
เฝ้าชะแง้แลดู
ไม่รู้ลืมเลือน
แสงเดือนผ่องวันเพ็ญ
เด่นงามใดจะเหมือน
เปรียบเดือนแสงงาม