ฝัน
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ

ฝันไป
ในห้วงฝันเรืองรอง

ฝันพลาง
เรานี้หนอเดียวดาย

ชีพใช่ความฝัน
สูแดนใดไหน

ฝันไป
คงจักสมใจปอง

คืนมาหารักรอท่า

แห่งไหนไกลสุดจุดหมายมอง
ด้วยภาพผองลำยองพร่างพราย

ใจคว้างกลางโลกแห่งนิยาย
สุดจะหมายตายเคียงคู่ใคร

แต่ฉันยังฝันไป
ซึ่งใครคนนั้นครอง

จนไร้จนสิ้นสุดจุดหมายหมอง
ที่เรียกร้องรักคืนกลับมา (รักชื่นคืนมา)

ประสาแสนเศร้า