ฝัน
 

ฝันไป
ในห้วงฝันเรืองรอง
ฝันพลาง
เรานี้หนอเดียวดาย
ชีพใช่ความฝัน
สูแดนใดไหน
ฝันไป
คงจักสมใจปอง

คืนมาหารักรอท่า

แห่งไหนไกลสุดจุดหมายมอง
ด้วยภาพผองลำยองพร่างพราย
ใจคว้างกลางโลกแห่งนิยาย
สุดจะหมายตายเคียงคู่ใคร
แต่ฉันยังฝันไป
ซึ่งใครคนนั้นครอง
จนไร้จนสิ้นสุดจุดหมายหมอง
ที่เรียกร้องรักคืนกลับมา (เที่ยวที่ ๑)
ที่เรียกร้อง รักชื่นคืนมา (เที่ยวที่ ๒)
ประสาแสนเศร้า