เพลินภูพิงค์
 

สมใจ
ตามหุบผาพงไพร
ภูพิงค์แพรวพราย

สวยจริง
ดูหลากสีเรียงราย
อวลอบชื่นใจ

ดุจจะลอยฟ้า
แห่งอินทร์พรหมสอง

แสนเพลิน
วิหคร้องมาไกล
ทุกวันเพลิดเพลิน

สมใจ
ยามอ่อนแสงรำไพ
ดอยปุยเดียวดาย

สูงจริง
ชมยอดผาเรียงราย
ดวงสุริยา

ดุจจะลอยฟ้า
โอ้ลมพัดหนาว

แสนเพลิน
ชาวเผ่าเขาครวญมา
ไม่เบื่อภูพิงค์

สุขจริงหนา

 

ก่อนนี้เคยอยากชมเขางาม
ได้มาเห็น

ดอกไม้สะพรั่งบานทั้งปี
โชยกลิ่นหอม

ดั่งทิพย์วิมานทอง
เสกสนององค์ท้าวไท

สุขสมสดับแต่เสียงเพลง
ช่วยกล่อมขวัญ

ก่อนนี้เคยอยากชมเขางาม
ได้ไปถึง

เสียดฟ้าตระหง่านปานท้าลม
คราหมดแสง

อยู่ชิดเดือนเคียงดาว
รวดร้าวรานอุรา

นั่งล้อมไฟอุ่นฟังเสียงเพลง
สนุกเหลือ

มาเชียงใหม่แดนสรวงแสนเพลิน