เพลินภูพิงค์
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

สมใจ
ตามหุบผาพงไพร
สวยจริง
ดูหลากสีเรียงราย
ดุจจะลอยฟ้า
แห่งอินทร์พรหม
แสนเพลิน
วิหคร้องมาไกล

สมใจ
ยามอ่อนแสงรำไพ
สูงจริง
ชมยอดผาเรียงราย
ดุจจะลอยฟ้า
โอ้ลมพัดหนาว
แสนเพลิน
ชาวเผ่าเขาครวญมา
สุขจริงหนา

ก่อนนี้เคยอยากชมเขางาม
ได้มาเห็นภูพิงค์แพรวพราย
ดอกไม้สะพรั่งบานทั้งปี
โชยกลิ่นหอมอวลอบชื่นใจ
ดั่งทิพย์วิมานทอง
สองเสกสนององค์ท้าวไท
สุขสมสดับแต่เสียงเพลง
ช่วยกล่อมขวัญทุกวันเพลิดเพลิน

ก่อนนี้เคยอยากชมเขางาม
ได้ไปถึงดอยปุยเดียวดาย
เสียดฟ้าตระหง่านปานท้าลม
คราหมดแสงดวงสุริยา
อยู่ชิดเดือนเคียงดาว
รวดร้าวรานอุรา
นั่งล้อมไฟอุ่นฟังเสียงเพลง
สนุกเหลือไม่เบื่อภูพิงค์
มาเชียงใหม่แดนสรวงแสนเพลิน