แผ่นดินของเรา
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ถึงอยู่แคว้นใด
เหมือนอยู่บ้านเรา
ทรัพย์จากผืนดิน
มีสิทธิ์เสรี

เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์
โบราณสถานส่งนามประเทือง

รักชาติของเรา
ผืนแผ่นแหลมทอง
รักเกียรติรักวงศ์
ทูนเทิดเมืองไทยนั้น

ไม่สุขสำราญ
ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี
สินจากนที
สันติครองเมือง

ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล

ไว้เถิดผองไทย
รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
เสริมส่งสัมพันธ์
ให้ยืนยง