เตือนใจ
 

เสียงเพลงเพราะเพลินพาเคลิ้มไป
คิดตรึงซึ้งไว้ใจละเมอ
เสียงเพลงนี้พาเราฝันไป
คิดตรึงซึ้งไว้ใจฝันเตือน
ต่างเคยหยอกเย้าพะเน้าคลอ
สบสุขความทุกข์คลายเพราะเธอ
เสียงเพลงนี้พาเราภิรมย์
เสียงเพลงนี้ซึ้งตรึงฤทัย

ให้อาวรณ์หวั่นไหวแรงรักเธอ
รักเธอดั่งเพลงเตือน
ก่อนเคยสุขสดใสในแสงเดือน
มิเลือนและลืมเธอ
ต่างคนต่างพ้อเพียงละเมอ
ต่างปรนเปรอใจ
ต่างชมเชยชิดสองครองหัวใจ
นึกไปใจชื่นเอย