แว่ว
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

เพลงแว่วแผ่วกังวาน
กลับคะนึงถึงวันคืน
แสงนวลประกายฉาย
เปรียบดวงพักตร์ผ่องเพี้ยงจันทรา
หวังประสบ
รักมิหน่าย
ร้าวรอนเพลงสะท้อน
โลกเรานี้ที่แท้ไม่มียืนยัง

หวานใดปานเพลงรักระรื่น
เคยชิดชื่นอุรา
ผ่านฟ้าครามแลอร่ามตา
นวลแสงแววตาประกาย
ฉันยังอยากพบเธอไม่วาย
รักเราสุดหมายแลสุดหวัง
แต่สำเนียงเพียงแผ่วแผ่วดัง
แต่ความรักเราจีรังคงคู่ฟ้ายั่งยืน