เกษตร์ศาสตร์
 

ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื้อร้อง: ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร

เขียวธงขจี
สถานเรียนเกษตรนั้น
เขียวนาป่าไพร
เพราะไทยผลิตค้า
แม้เหนื่อยกายใจสำราญ
ล้วนปรีดิ์เปรมนำวิชา สร้างชาติสร้างตน
จะจงรักจอมจักรินทร์
พระคุณเกษตรล้น

ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
เราผูกพันบูชา
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
รวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดินทำกินเก็บผล
รักเปี่ยมท้นดวงจิตเอย